Organizacja

Nauka w Ognisku Muzycznym podzielona jest na 2 etapy :

I etap - cykl 6-letni

- indywidualne lekcje gry na wybranym instrumencie w wymiarze 45 minut tygodniowo

II etap - cykl 3-letni

- indywidualne zajęcia gry na instrumencie w wymiarze 45 minut tygodniowo

Kształcimy również uczniów w systemie indywidualnym - wtedy słuchacz nie kończy każdego roku nauki egzaminem,

a zamiast oceny z egzaminu na koniec roku szkolnego otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia do Ogniska Muzycznego.

Opłaty:

Opłata za roczny cykl zajęć indywidualnych wynosi 3300 zł. (podzielona jest na 10 rat po 330 zł).