Historia

Społeczne Ognisko Muzyczne powstało w grudniu 1953 roku z inicjatywy Ludwika Kwaśnika – ówczesnego dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej im..K. Kurpińskiego .Miało ono umożliwić szkolenie i uprawianie muzyki utalentowanym amatorom , a także stanowić bazę rekrutacyjną dla działających w Poznaniu szkół muzycznych. W 1954 roku dyrektorem Ogniska został Witals Dorożała. W styczniu 1964 roku Ognisko Muzyczne przeniesiono do Pałacu Kultury. 1 września 1965 roku połączono dotychczas działające oddzielnie ogniska muzyczne , plastyczne i baletowe w Społeczne Ognisko Artystyczne przy Pałacu Kultury. W 1967 roku przeszło ono pod opiekę Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im.Henryka Wieniawskiego , a 18 września 1969 usamodzielniło się jako stowarzyszenie. Od roku 2005 opiekę nad Ogniskiem przejęło Stowarzyszenie Przyjaciół Młodych Artystów Muzyków mające swoją siedzibę w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.